Landencoupon (LC)

Laatste update: 11.10.2019

FIP-Landencoupons zijn strikt persoonlijke coupons. Je kunt voor de meeste Europese landen een coupon aanvragen. Deze geven recht op vrij reizen binnen het net van de desbetreffende spoorwegmaatschappij. Op een landencoupon kun je één, twee, drie of vier tijdvakken actief laten. De geldigheid van een tijdvak begint op de dag dat op het vakje is ingevuld en eindigt de volgende dag om 24.00 uur (maximaal 48 uur geldig). Een landencoupon zelf blijft geldig minimaal drie maanden na afgifte.

No Comments

Post a Comment